Kasım ayının son haftasında Mimarlar Odası üyesi endüstriyel tasarımcılara çağrısı yapılan üye buluşması 5 Aralık 2020 tarihinde 20:00 – 22:00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Üye buluşmasının ilk bölümünde 46.Dönem Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Başkanı Gülay Hasdoğan tarafından yapılan, toplantının amacının da anlatıldığı giriş konuşması yer aldı. Açılış konuşmasının ardından Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaların aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından katılımcılar gelecekte yapılması gerektiğini düşündükleri çalışmalar ile ilgili aşağıda özeti bulunan görüş ve önerileri aktardılar.

• Mühendisleri, mimarları ve tasarımcıları bir araya getiren mesleki örgüt pratiklerinin endüstriyel tasarımcıları nasıl etkileyeceğinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili pratikler geliştirilmesi,
• Genellikle akademik ortamlarda yer alan pratiklerle bir araya gelen mühendisleri, mimarları ve tasarımcıları meslek alanı kapsamında bir araya getiren mesleki etkinlikler üzerine çalışılması.
• Diğer odalarla, endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak ve örgütlenme çalışmalarını aktarmak amacı ile iletişime geçilmesi.
(Örn: Kalıpçılar endüstriyel tasarım hizmeti verdiğini iddia ediyor, bu konuda da Makine Mühendisleri Odası ile iletişime geçmek önemli)
• Müze, fuar, sergi vb. konular kapsamında yapılan ancak çoğu durumda mekanla doğrudan ilişkisi bulunmayan, sistem ya da ürün olarak da değerlendirilemeyecek tasarımlar için uzmanlık alanları kapsamında çalışmalar yapılaması (“Ortam tasarımı” vb.),
• Meslek alanındaki farklı organizasyonlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konusunda çalışılması,
• Meslek alanında yer alan 3.000 kişiyi kapsayan iletişim listesinden dile getirilen konularda görüş istenmesi,
• “Sosyal fayda” ile kariyerini kesiştirmek isteyen tasarımcıların yaygınlaştığı gözlenmekte, bu konunun da uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilmesi,
• Meslek alanı ile ilgili öncelikli konuların belirlenmesi ve sırayla bu konulara odaklanarak ilerlenmesi,
• Hem serbest çalışanların hem ücretli çalışanların sorunlarına beraber odaklanıp çözüm üretilmesi,
• Öncelikli olarak alana yeni giriş yapan gençlerin haklarını korumaya odaklanılması,
• Gençlerin sürece dahil edecek ve yeni nesli güçlendirmeye odaklanarak çalışmalar yapılması,
• Tercihlerin bazı sonuçları oluyor. Hangi konuya odaklanılacağı stratejik bir karar, bu nedenle geniş katılımla bu konuları tartışıp bunu stratejik olarak ele almak,
• Aynı anda birden fazla konunun çalışılması sırasında sorun yaşanmayacağı, Ücretli çalışanların bir araya gelip bu konuyu, serbest çalışanlar bir araya gelip serbest çalışanların haklarını çalışabileceği,
• Başlangıç olarak iş ilanları ile ilgili asgari koşulları belirleyecek bir çalışmanın yürütülmesi ve tüm üyelerin bu çalışmalara katkı vermeye davet edilmesi,
• Geniş katılımla, kayıt dışı çalışma, saat ücreti vb. çalışmaların ve bilgilendirici bir kılavuz kitapçık da üretilmesi,
• Mimarlar Odası kapsamında endüstriyel tasarımcı üyelerin mesleki yeterliliklerini ilerletebilecek eğitimler düzenlenmesi (Örneğin; bir tasarım projesi nasıl maliyetlendirilir? Fikri haklar, vb),
• Ücretlendirme çalışmalarına başlarken ETMK kapsamında geçtiğimiz yıllarda yapılan ücretlendirme hesapları kullanılabileceği,
• Ücretlendirme çalışması kapsamında çeşitli kentlerden geniş katılımla meslektaşlardan geri bildirim alınıp düzenleme yapması,
• Üyelerin deneyim paylaşımı ile birbirinden öğrenebileceği toplantıların online ortamda daha sık gerçekleştirilmesi (Örn; maaşlı çalışanlar, serbest tasarımcılar odaklı farklı seanslar olabilir),
• Geçtiğimiz dönemde Oda yönetimi ve avukatları ile uyumlu çalışıldığı ve Komisyonun bütün çalışmalarının desteklendiği ancak daha fazla arayüz oluşturulması gerektiği,
• Katkı vermek isteyen üyelerle özelleşmiş, belli konulara odaklanan gruplar oluşturarak çalışmalar yapılması,
• Odaya kayıtlı tasarımcı zorunluluğu aranan ihale ve iş kapsamlarının genişletilmesi için çalışmalar yapılması, bu gibi çalışmaların etkilerinin üye sayısını arttırabileceği,

Üye görüşlerinin alındığı oturum sırasında ayrıca Miro aplikasyonu üzerinde değinilen görüşlerin gruplandırıldığı bir çalışma yürütüldü.

Komisyon çalışmalarına katkı vermek isteyenlere çağrı yapılması ve katkı verebileceğini bildirenlerin bilgilerinin alınmasının ardından toplantıya son verildi.

Katılanlar: Almila Ek, Anıl Karyağar, Aybars Şenyıldız, Ayca Kınık, Ayşegül Vural, Beyzanur Altunsoy, Bora Temizsoy, Burçak Madran, Cemre Fidan Tüzün, Emel Baş, Ersan Ener, Fatma Korkut, Gamze Güven, Gizem Hediye Eren, Gözde Şekercioğlu, Gülay Hasdoğan, Haluk Seyrek, Hazal Coşkuner, Levent Muslular, Mehmet Asatekin, Mehmet Erdi Özgürlük, Mehtap Öztürk Şengül, Merve Nur Sökmen Mustafa Hasdoğan, Naz A.G.Z. Börekçi, Necati Danacı, Oğuz Sağdıç, Onurcan Önal, Özlem Er, Seza Yiş, Yavuz Paksoy, Zeynep Yalman Yıldırım