TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şube 45. Dönem Olağan Genel Kurulu 24 Şubat 2018’de DSİ Konferans salonunda gerçekleştirildi. Öğleden sonraki oturumda söz isteyen Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonunu Başkanı Gülay Hasdoğan, farklı bir meslek grubu olarak endüstriyel tasarımcıların amaç, yöntem ve yaklaşımlarından ve çalışma alanlarından, odalaşmaya neden ihtiyaç duyduklarından bahsetti. Endüstriyel tasarımcıların güçlü bir örgütlenme geçmişine sahip olduğundan, 45 yılda toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını yükseltmede önemli rol oynadıklarından bahseden Gülay Hasdoğan gelinen noktada kamu adına mesleki uygulamayı düzenlemek ve mesleki uygulama standartlarını yükseltmek için odalaşmanın gerektiğini belirtti. 6-7 Nisan 2018’de yapılacak olan 46. Dönem Mimarlar Odası Genel Kuruluna odalaşma önergesini sunacaklarını belirten Hasdoğan “Biz hazırız, desteğinizi bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın tam metni :

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu
24 Şubat 2018 Cumartesi

16261 Gülay Hasdoğan
Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Başkanı

 

BİZ KİMİZ?

Endüstriyel tasarımcılar olarak,
1983 yılından beri Mimarlar Odasına üye olan bir meslek grubuyuz. Genelde mimarlarla aynı fakülteler içinde eğitim görürüz.

Mesleki amaçlarımız çok benzer;
İnsana, topluma ve çevreye faydayı önde tutan bir mesleğiz. Tasarladığımız ürün, hizmet ve sistemlerle, güvenli, işlevsel ve yaratıcı çözümler geliştirmeyi, hayatı pratikleştirmeyi, kullanıcıya estetik bir deneyim ve anlamlı bir etkileşim sunmayı, malzeme, enerji su gibi kaynakları verimli kullanmayı, doğal çevreyi korumayı hedefleriz. Yerel kaynakların, yerel bilgi ve becerilerin kullanımını, katılımcı tasarım pratiklerini destekleriz.

Yöntemlerimiz, yaklaşımlarımız çok benzer;
Gözlem ve analizlerimize dayanarak, yaratıcı düşüncemizi, el emeğimizi, görselleştirme ve modelleme becerilerimizi kullanırız. Yeniliğin ve değişimin gücüne, tasarımla hayatın olumlu yönde dönüşebileceğine inanırız.

Öte yandan uygulama alanlarımız farklıdır;
Sizlerden farklı olarak biz ürünlerin ve sistemlerin tasarımı ile ilgileniriz. Tasarımlarımız genelde çok sayıda üretilir. Bu yüzden de hayata geçecek bir tasarıma son noktayı koymak, bir yapınınki kadar zordur, sorumluluk ister.

Aynı iş ortamlarında çalıştığımız çok nadirdir.
Bizler genelde üretici firmaların içindeki tasarım ekiplerinde, veya bu üreticilere danışmanlık yapan tasarım ofislerinde çalışırız.

İnşaat sektörü ilgi alanımıza pek girmez. Öte yandan yapılı çevre içinde yer alan mobilya, aydınlatma ve seramik sağlık gereçleri çalıştığımız sektörler içindedir. Tüketici elektroniği, elektrikli ev aletleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve ambalaj gibi ülkemizin güçlü olduğu birçok üretim sektöründe çalışırız. Yüksek sorumluluk gerektiren ulaşım, tıbbi gereçler, oyuncak ve çocuk oyun parkları gibi sektörlerde de önemli görevler alırız.

Birbirini en iyi anlayan iki meslek grubu sayılabiliriz. Ancak iş hayatında nadiren yollarımız çakışır.
Örneğin, bir mimarlık ofisi, sergi, fuar, müze veya mağazacılık projelerine özelleşmişse, endüstriyel tasarımcı bu mekanlarda yer alacak ürün, hizmet ve sistemlerinin ve bu ürünlerle etkileşimin tasarımında görev alabilir.

 

NEDEN ODALAŞMALIYIZ?

Köklü bir örgütlenme deneyimimiz var.
Ülkemizde 45 yıldır eğitimi verilen bir mesleğiz. Bugün alanımızda lisans eğitimi veren 27 üniversite var. Bu okullardan mezun yaklaşık 5500 tasarımcı var.

İlk mezunlar tarafından kurulan derneğimiz, “Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu”, 30 yılını doldurdu. Endüstriyel tasarımcılar bu örgütlenme ile mesleğin toplumdaki ve sanayideki bilinirliğini arttırdılar. İyi tasarımın topluma ve kalkınmaya faydasını görünür kılmak için Design Turkey ödül sistemini kurguladılar. Ulusal tasarım politikalarının belirlenmesi sürecinde Türk Tasarım Danışma Konseyinde doğrudan rol aldılar.

Öte yandan bugün gelinen noktada, mesleğin kamu adına düzenlenmesinde etkin olabilmek için odalaşmaya ihtiyacımız var.

Yeni bir meslek olduğumuz için çözüm bekleyen sorunlarımız çok fazla.
Meslektaşlarımızın özlük haklarını etkileyen önemli sorunlar var. Devlet Memurları kanununda mesleğimizin ismi geçmediği için, örneğin belediyelerde meslektaşlarımız tasarımcı kadrosuyla istihdam edilemiyor, çalışanlar derecelendirmede ve ücretlendirmede büyük hak kaybına uğruyorlar.

Ücretli çalışanlar, çok düşük maaşlara, zor koşullarda çalışıyorlar. Tasarım faaliyetini düşük maliyetle yürütmeye elverecek yeni düzenlemeler yapıldı. Dört yıllık endüstriyel tasarım bölümleri ile aynı ismi taşıyan iki yıllık yüksekokullar ve meslek liseleri kuruldu. Mesleki yeterliliğin, kurslar sonunda alınacak sertifikalarla tescillendiği sistemler çıktı karşımıza.

Bu gelişmeler sonucu, endüstriyel tasarım hizmetinin değeri kadar, üretilen tasarım çıktılarının kalitesinin de düşmesi söz konusu.

Tasarımın ülke kalkınmasına ve ekonomiye katkısı artık biliniyor.
Devlet çeşitli kurumlara tasarım teşvikleri veriyor. Öte yandan teşvik sistemlerinde yer alan tasarımcı tanımlarında düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Tasarım süreçlerinde yer alan bir çok meslek alanı, odalar tarafından düzenlenirken endüstriyel tasarım alanının tanımında büyük boşluklar var.

35 yıldır aranızdayız. Ama …
TMMOB’nin kararı ile odanıza üye olabiliyoruz. Genç bir meslek olduğumuz için sayımız nispeten az. Alanımızdaki mesleki uygulamalar henüz düzenlenmediği, imza hakkı gibi uygulamalar olmadığı için bugüne kadar çok az meslektaşımız odaya üye olma ihtiyacını hissetti.

Yaşanan gelişmeler bizi odalaşma konusunda adımlar atmaya yöneltti. 2016’da Mimarlar Odası Ankara Şube ile görüşmelerimiz sonucu, endüstriyel tasarımcılar şube yönetiminde temsil edilmeye başladı. Ankara Şube, öğrenci üyelik için okulların Endüstriyel Tasarım bölümleri ile de irtibat kurdu, Ankara’daki endüstriyel tasarım okullarının mezuniyet projeleri sergisine yer verdi. Mimarlar Odasının 45. Olağan Genel Kuruluna yaptığımız başvuru ile Ekim 2016’da komisyonumuz kuruldu.

Komisyonumuz son bir yılda Ankara, İstanbul ve İzmir’de farkındalık toplantıları düzenledi. Mesleki uygulamada yaşanan sorunlar üzerine meslektaşların görüşlerini derledi, öncelikli çalışma konularını saptadı. Sosyal medya, e-duyuru ve internet sitesi aracılığıyla yaklaşık 2500 meslektaşa ulaştı, üyeliğe davet etti.

TMMOB ana yönetmeliğine göre henüz mesleki icraat için oda üyeliği zorunlu tutulan mesleklerden değiliz. Buna rağmen üye olmak istediğimizde biz de mezun olduğumuz tarihten itibaren borçlandırılıyor, birikimli aidat ödüyoruz. Üye kazanımında bizi zorlayan tüm bu faktörlere rağmen son bir yılda üye sayımızı önemli ölçüde artırdık. (60 idik, 90 olduk)

35 yıldır aranızda olduğumuzun belki de farkında değilsiniz. Çünkü uygulama alanlarımız kadar, faaliyet ve yayın alanlarımız da farklı.

Endüstriyel tasarım mesleği toplumdaki ve sanayideki tasarım farkındalığını artırma konusunda 45 yılda önemli ölçüde yol aldı. Şimdi kamu adına mesleki uygulamayı düzenleme ve mesleki uygulama standartlarını yükseltme zamanı.

Bugün geldiğimiz noktada, ancak bağımsız bir oda olabilirsek, farklı bir ses ve böylelikle mesleki örgütlenmeye güçlü bir destek olabileceğiz. Böylelikle sizin de içinde bulunduğunuz mücadeleye biz daha güçlü destek verebileceğiz.

Bugüne kadarki tüm desteği için Mimarlar Odasına ve Mimarlar Odası Ankara Şubesine teşekkür ederiz.

Biz hazırız. Desteğinizi bekliyoruz.
6-7 Nisan 2018’de yapılacak Mimarlar Odası 46. Genel Kurulunda bağımsız odamızı kurmak üzere önerge vereceğiz. Desteğinizi bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir