TMMOB, 1983 yılında Endüstriyel Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarının başvuruları sonucunda alanımızı bir meslek grubu olarak kabul etti ve ilgili bölüm mezunlarını Mimarlar Odası çatısı altında örgütlenmeye yönlendirdi.

 

1987 yılında, ilk örgütlenme çalışması başladı. Odalaşma koşulları sağlanamadığı için dernek yapısı altında örgütlenildi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) kuruldu. ETMK uzun süre tek mesleki örgüt olarak mesleğin tanınması ve meslek haklarının oluşturulması için çalıştı. TMMOB Mimarlar Odası ETMK’ya kendi binasında bir süre için yer sağladı.

 

2009 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Aynı dönemlerde endüstriyel tasarım meslek liselerinin ve iki yıllık ön lisans programlarının kurulmaya başlaması meslek camiasında tartışma yarattı. ETMK, konseyin üyesi olarak endüstriyel tasarımcıların mesleki haklarını gündeme getirdi ve oda kurulması maddesinin taslak Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer almasını sağladı.

 

 

ETMK bünyesinde Meslek Hakları Komisyonu kuruldu. Komisyon, Mimarlar Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Tuna ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığı görüşme sonucunda hazırladığı raporda odalaşma için bir yol haritası önerdi.

 

2013 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından Tasarım Strateji Belgesi 2014-2016 hazırlandı. Oda kurulması maddesi dünyada örneği olmadığı ileri sürülerek eylem planından çıkarıldı. Strateji belgesinde endüstriyel tasarım meslek tanımının yapılması için MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), ETMK ile birlikte görevlendirildi.

 

2015-2016 Tasarım Strateji Belgesi Eylem Planı kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalar yapıldı, ancak endüstriyel tasarım mesleki yeterliliklerinin tanımlanması ve belgelendirilmesinin örgün eğitimden bağımsız olarak yetkilendirilen kuruluşların verdikleri kurslar ve açtıkları sınavlar ile düzenleyen MYK kapsamında yapılması ETMK tarafından uygun görülmedi. Süreçte, ETMK üyeleri, ETAK (Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi) ile yapılan toplantılar sonucunda meslek tanımı, meslek haklarının oluşturulması ve korunması için odalaşma sürecinin hızlandırılmasına karar verildi.

 

2015 yılı içinde Mimarlar Odasının endüstriyel tasarımcı üyeleri ve ETMK Yönetiminin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ile yaptığı toplantılar ile odalaşma çalışmaları yeni bir döneme girdi. 

 

Ankara Şube ile yapılan toplantılar sonucunda ilk kez bir endüstriyel tasarımcı olarak Mustafa Hasdoğan, Mimarlar Odası Ankara Şube seçimleri sonucunda Yedek Yönetim Kurulu üyesi oldu.

 

 

Şube bünyesinde kurulan Endüstriyel Tasarım Meslek Komisyonu ilk toplantısını Mart 2016’da gerçekleştirdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının endüstriyel tasarımda genç istihdamının artırılması amacı ile lise mezunlarına kurslar verilmesini destekleyen programına Mimarlar Odası üzerinden itiraz edildi.

 

Mimarlar Odası şube genel kurulları seçimlerinde Mustafa Hasdoğan,  Gülay Hasdoğan, Fatma Korkut, Melih Gün ve Gözde Şekercioğlu delege olarak seçildi. 45. Olağan Genel Kurulda endüstriyel tasarımcılar, 900 delege arasından 5 delege ile temsil edildi ve genel kurulda oy kullandı. Genel kurulda, endüstriyel tasarımcıların TMMOB altında meslek tanımı yapmasına ve Mimarlar Odası bünyesinde odalaşma çalışmalarını başlatmasına yönelik önerge oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim 2016 tarih 45/11 no.lu toplantısında; Endüstri Ürünleri tasarımcılarının Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, TMMOB içerisinde meslek tanımının yapılması, Mimarlar Odası içerisinde mevcudiyetlerinin somutlaştırılması ve odalaşma yönünde örgütlenme faaliyetlerinin gerçekleşmesine ilişkin olarak Mimarlar Odası bünyesinde ‘Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu’ kuruldu. Bu komisyon ilk toplantısını Özlem Er, Gülay Hasdoğan, Mustafa Hasdoğan, Gamze Güven, Fatma Korkut, Mehtap Öztürk Şengül ve Gözde Şekercioğlu’nun katılımıyla Ankara’da Mimarlar Odası Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

 

Türk Tasarım Danışma Konseyinin, 2017-19 yıllarını kapsayan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında endüstriyel tasarıma ilişkin bir meslek odasının kurulması bir eylem maddesi olarak yer aldı. Eylem planı 27 Aralık 2016 tarihinde duyuruldu.