10 GÜNDE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MESLEK EĞİTİMİ VERİLEMEZ

Pendik Belediyesinin İşkur ve Mürgemer işbirliği ile gerçekleştireceğini duyurduğu Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı Hakkında Görüş

Pendik Belediyesi, İşkur ve Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi işbirliği ile Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı başlattığını eğitimlere başvuranların 21 Ağustos 2019’da mülakata alınacağını internet sitesindeduyurmuştur. Mülakata katılma şartları arasında lise mezunu olmanın yeterli olduğu, eğitimlerin toplam 60 saatte 10 günde verileceği belirtilmiştir. Eğitimin ana konuları, bilgisayar destekli tasarım, 3 boyutlu yazıcı, ürün geliştirme yöntem ve yaklaşımları ve endüstriyel ürün geliştirme uygulaması olarak belirtilmiştir. Eğitime katılanlara 30 TL günlük harcırah ve sertifika verileceği belirtilmektedir.

Eğitimler duyuru başlığında belirtilen kapsam ile 50 yıla yakın süredir üniversitelerde lisans düzeyinde eğitimi verilen Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini 10 günde kurs düzeyinde verilen derslerle kazandırmayı iddia etmektedir. Belirtilen ders konuları sayısal ürün modelleme konusunda sadece kısa bir bilgi ve deneyim kazandırabilir. Ders konuları arasında “tasarım” geçmemektedir. Dolayısıyla böyle bir eğitimin başlığının “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı” olması son derece yanıltıcıdır. Konuya meslektaşlarımızdan yoğun tepki gelmiş, konu hakkında Change.org sitesinde http://chng.it/jyh2bDgnNX adresinde başlatılan kampanya 1000 imzayı geçmiştir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı kamu yararını doğrudan ilgilendiren kullanıcı güvenliği ve ürünün çevreye etkisi gibi sorumlulukları taşıyan bir meslektir. Endüstriyel tasarım alanında dört yıllık üniversite eğitimi sonucunda elde edilen mesleki yetkinliklere sahip olmayan kişilerin 10 günlük bir eğitim sonucunda alacakları sertifika ile bu yetkinlikleri kazanacaklarının ima edilmesi, bu kişilerin endüstriyel tasarımcı gibi istihdam edilmeleri ve ürün tasarımı yapmaları, üreticilerin yasal sorumlulukları ve pazar başarısı açısından yüksek riskler taşır. Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında lisans derecesine sahip yaklaşık 6500 endüstriyel tasarımcı vardır; bu alanda sahip olduğumuz yetişmiş nitelikli insan kaynağının Türkiye genelinde istihdamı çok yetersiz düzeydedir. Kamu kaynaklarının, kısa kurslar açmak yerine endüstriyel tasarım alanında lisans diplomasına sahip ehil kişilerin Türkiye genelinde endüstride ve kamuda istihdamını arttırmaya yönelik olarak kullanılması gerekir.

Yetkin olmayan kişilere verilecek kurs düzeyinde kısa süreli eğitimlerle Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleki eğitimi vereceğini iddia eden programın isminden “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” ibaresi kaldırılmalıdır. Kursun ismi “sayısal modelleme” vereceği belgenin ismi “sayısal modelleme kursu katılım belgesi” olabilir.

TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir