2016 yılında çıkan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa (https://goo.gl/7wUG9u) göre bilirkişilik yapabilmek için bilirkişilik temel eğitimini almak, bilirkişilik uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, mesleğini yapabilmek için gerekli diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak gerekiyor. Bilirkişilik temel eğitimini üniversiteler ve  odalar veriyor.

Bu kapsamda Mimarlar Odası da çeşitli şubelerde bilirkişilik temel eğitimi vermeye başladı. Buna ilişkin takvimi Mimarlar Odası’nın Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi sayfasında bulabilirsiniz (https://goo.gl/j6o9qq). Eğitimlerde kontenjan 24 kişi ile sınırlı. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınıyor. Eğitimler toplam 24 saat; 18 saatlik kuramsal eğitim, hukukçu akademisyenler tarafından; 6 saatlik uygulama eğitimi, mimar eğitimciler tarafından örnek raporlar üzerinden veriliyor. Katılımcıların 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine devam etmeleri gerekiyor; sağlık raporu veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Katılımcıların Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı ve Bilirkişilik Temel Eğitimi Kitabını (https://goo.gl/4tqcki) eğitim süresince yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Bilirkişilik temel eğitimini almak için Mimarlar Odası’na yapılacak başvuruda bir adet vesikalık fotoğraf ile kayıt formu (http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/10/9824.pdf) gerekiyor. Kayıt formunda “Alt Uzmanlık Alanı” hanesini doldururken “Bilirkişilik Alt Alanları Listesi”nden yararlanmak gerekiyor (https://goo.gl/hy3hwd). Mimarlar Odası üyesi olmayanların ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisini de vermeleri gerekiyor. Katılım ücreti, TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için 600 TL, diğer başvurular için 750 TL.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir