Dünya Tasarım Örgütü (WDO) 2021 yılının Dünya Endüstriyel Tasarım Günü (WIDD) temasını “Çeşitlilik” olarak belirledi ve tüm tasarım çevrelerini bu tema çerçevesinde etkinlik yapmaya davet ediyor. Bu doğrultuda, 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü çerçevesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Mezuniyet Projeleri Sergisini sanal ortamda her okuldan “Çeşitlilik” temasına uygun bir proje ile gerçekleştiriyoruz. 

Sergimize katılan bütün okullara ve öğrencilere teşekkür ediyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity

Her yıl, 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü, ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel gelişmeler üzerinden, tasarımın dünya çapındaki olumlu etkisine dikkat çeker, tasarımın varlığını ve gücünü kutlar. Bu yıl haziran ayında, çeşitlilik teması altında, tasarımı geniş bir konular yelpazesi eşliğinde sorguluyor olacağız.

Tasarım topluluğu içinde temsil ve kapsayıcılığın bütünlüğünde çeşitliliği sürdürmeye yönelik gelişen anlayış, her geçen gün güçlenerek, tasarım tartışmalarının merkezine yerleşmektedir. Bu anlayış bir yandan bizleri bireysel farklılıkları anlamaya ve tanımaya yönlendirirken, diğer yandan her birimizin ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel, algısal ve bilişsel beceriler, sosyo-ekonomik durum, eğitim, dini, politik vb. çeşitli ideolojilere yönelik tüm ihtiyaçlarının biricik  olduğunun altını çizer.

Çeşitlilik teması altında gerçekleşecek olan bu Dünya Endüstriyel Tasarım Gününün, bizleri farklılıkları kutlayarak birleştirmesini umuyoruz. Bu tema ile tasarımcıların mevcut duruma meydan okumalarını, küresel ölçekte daha çeşitli ve daha kapsayıcı çalışmalara katkı koyacak eylemlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

26-27 Haziran tarihlerinde sanal platformlarda gerçekleştireceğimiz çalıştay, sergi ve panel  etkinlikleri ile tasarımcı, akademisyen ve öğrencileri biraraya getirerek, bu temayı tartışmayı ve tasarımın toplumu ve kültürü iyileştirici gücünü ortaya koymayı planlıyoruz.

DIVERSITY

World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity

Observed annually on 29 June, World Industrial Design Day celebrates and recognizes the power of design to strengthen economic, social, cultural, and environmental development around the world. This year, we’ll be addressing a broad spectrum of topics under the theme of diversity in design throughout the entire month of June.

For the design community, in a world that is increasingly interconnected, this long-awaited shift in the conversations about representation and inclusion is today more relevant than ever. It means pushing ourselves to understand and recognize the individual differences that make our needs unique as it pertains to issues of race, ethnicity, gender, sexual orientation, age, physical abilities, socio-economic status, as well as religious, political or other ideologies.

Ironically, this World Industrial Design Day, diversity is the word that we hope will unify us as we aim to encourage designers around the globe to reflect on the actions we can all take to challenge the status quo and contribute to a more diverse and inclusive industry.