“Çeşitlilik” teması ile kutlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü (WIDD) Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler nedeni ile TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu olarak bu yıl da çevrimiçi etkinliklerle kutladık.

Dünya Tasarım Örgütü (WDO) 2021 yılının Dünya Endüstriyel Tasarım Günü temasını “Çeşitlilik” olarak belirledi ve tüm tasarım çevrelerini bu tema çerçevesinde etkinlik yapmaya davet etti. Bu doğrultuda, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 19:00-22:00 arası sanal konferans platformunda gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi panelde “Çeşitlilik” teması altında tasarımı tartıştık. Komisyon üyemiz Nilüfer Talu’nun moderasyonunda gerçekleştirilen panelde Yekta Bakırlıoğlu (ODTÜ) tasarımda toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma denemeleri, Ayça Tunç Cox (İYTE) çeşitlilikle çalışma ve Duygu Vatan (Joon) dezavantajlı gruplara tasarımla iş olanakları sağlamak üzerine deneyimlerini ve görüşlerini aktardı.

Panelde ayrıca Wi Design Studio tarafından 26 Haziran tarihinde yürütülen “Kullanıcı Tanıma ve Kapsayıcı Tasarım Çalıştayı” sonuçları sunumu ile altı farklı üniversiteden altı öğrencinin “Çeşitlilik” temalı mezuniyet projeleri sunumları yer aldı.

Sunum yapan öğrenciler:
Hüseyin Can Özyaşar / ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Dicle Gül / BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mai El-Dessouky / BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Büşra Beril Çiftçi / İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Emre Sarıgül / KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Pelinsu Ayas / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Panelin yanı sıra Mezuniyet Projeleri Seçkisi Sergisi için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülke çapındaki tüm üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölümlerine çağrı yaptık. Çevrimiçi eğitim sürecini tamamlamış 18 üniversiteden 18 mezuniyet projesini içeren “Mezuniyet Projeleri Seçkisi 2021” sergimizi http://endustriyeltasarimcilarodaya.com/tr/mezuniyet-projeleri-sergisi-2021 adresinden izleyebilirsiniz.

Etkinliğimizde yer almayı kabul eden tüm konuşmacılara, mezuniyet projelerini sunan genç meslektaşlarımıza ve etkinlik posterlerimizi ve görsellerimizi hazırlayan Gönüllü Çalışma Grubu üyelerimize teşekkür ederiz.

ÇEŞİTLİLİK

World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity

Her yıl, 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü, ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel gelişmeler üzerinden, tasarımın dünya çapındaki olumlu etkisine dikkat çeker, tasarımın varlığını ve gücünü kutlar. Bu yıl haziran ayında, çeşitlilik teması altında, tasarımı geniş bir konular yelpazesi eşliğinde sorguluyor olacağız.

Tasarım topluluğu içinde temsil ve kapsayıcılığın bütünlüğünde çeşitliliği sürdürmeye yönelik gelişen anlayış, her geçen gün güçlenerek, tasarım tartışmalarının merkezine yerleşmektedir. Bu anlayış bir yandan bizleri bireysel farklılıkları anlamaya ve tanımaya yönlendirirken, diğer yandan her birimizin ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel, algısal ve bilişsel beceriler, sosyo-ekonomik durum, eğitim, dini, politik vb. çeşitli ideolojilere yönelik tüm ihtiyaçlarının biricik olduğunun altını çizer.

Çeşitlilik teması altında gerçekleşecek olan bu Dünya Endüstriyel Tasarım Gününün, bizleri farklılıkları kutlayarak birleştirmesini umuyoruz. Bu tema ile tasarımcıların mevcut duruma meydan okumalarını, küresel ölçekte daha çeşitli ve daha kapsayıcı çalışmalara katkı koyacak eylemlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

DIVERSITY

World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity

Observed annually on 29 June, World Industrial Design Day celebrates and recognizes the power of design to strengthen economic, social, cultural, and environmental development around the world. This year, we’ll be addressing a broad spectrum of topics under the theme of diversity in design throughout the entire month of June.

For the design community, in a world that is increasingly interconnected, this long-awaited shift in the conversations about representation and inclusion is today more relevant than ever. It means pushing ourselves to understand and recognize the individual differences that make our needs unique as it pertains to issues of race, ethnicity, gender, sexual orientation, age, physical abilities, socio-economic status, as well as religious, political or other ideologies.

Ironically, this World Industrial Design Day, diversity is the word that we hope will unify us as we aim to encourage designers around the globe to reflect on the actions we can all take to challenge the status quo and contribute to a more diverse and inclusive industry.