Sizleri 27 Haziran Pazar günü saat 19:00’da gerçekleştireceğimiz TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarım Günü Mezuniyet Projeleri Sergisine ve Paneline davet ediyoruz!

Dünya Tasarım Örgütü (WDO) 2021 yılının Dünya Endüstriyel Tasarım Günü (WIDD) temasını “Çeşitlilik” olarak belirledi ve tüm tasarım çevrelerini bu tema çerçevesinde etkinlik yapmaya davet ediyor. Bu doğrultuda, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 19:00-22:00 arası sanal konferans platformunda “Çeşitlilik” teması altında tasarımı tartışacağımız bir panel gerçekleştireceğiz. Panelde akademisyen ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleştirilecek tartışma ve değerlendirmelerin yanı sıra 26 Haziran 2021 tarihinde Wi Design Studio tarafından gerçekleştirilecek “Kullanıcı tanıma ve kapsayıcı tasarım” başlıklı çalıştayın çıktılarına ve altı öğrencinin mezuniyet projesine birer sunuşla yer vereceğiz.

Panelimizle birlikte Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin 2021 yılı Mezuniyet Projelerinden bir seçkiyi de çevrimiçi olarak 27 Haziran 2021 tarihinde www.endustriyeltasarimcilarodaya.com adresinde ziyarete açıyoruz.

27 Haziran 2021
19:00 – 20:30
Panel
Moderatör: Doç. Dr. Nilüfer Talu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Panelistler: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tunç Cox, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Duygu Vatan, Kurucu Ortak, Joon

20:30 – 21:00
Kullanıcı Tanıma ve Kapsayıcı Tasarım Çalıştayı Sunumu
Wi Design Studio

21:00 – 22:00
Mezuniyet Projeleri Seçkisi Sunumu
Hüseyin Can Özyaşar / ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Dicle Gül / BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mai El-Dessouky / BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Büşra Beril Çiftçi / İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Emre Sarıgül / KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Pelinsu Ayas / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Panel Linki:
https://zoom.us/j/95478813322?pwd=VnVvaVVzRGpRR3pQM0d3RVVtc0pOdz09

Meeting ID: 954 7881 3322
Passcode: 211232

——
ÇEŞİTLİLİK
World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity
Her yıl, 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü, ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel gelişmeler üzerinden, tasarımın dünya çapındaki olumlu etkisine dikkat çeker, tasarımın varlığını ve gücünü kutlar. Bu yıl haziran ayında, çeşitlilik teması altında, tasarımı geniş bir konular yelpazesi eşliğinde sorguluyor olacağız.
Tasarım topluluğu içinde temsil ve kapsayıcılığın bütünlüğünde çeşitliliği sürdürmeye yönelik gelişen anlayış, her geçen gün güçlenerek, tasarım tartışmalarının merkezine yerleşmektedir. Bu anlayış bir yandan bizleri bireysel farklılıkları anlamaya ve tanımaya yönlendirirken, diğer yandan her birimizin ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel, algısal ve bilişsel beceriler, sosyo-ekonomik durum, eğitim, dini, politik vb. çeşitli ideolojilere yönelik tüm ihtiyaçlarının biricik olduğunun altını çizer.
Çeşitlilik teması altında gerçekleşecek olan bu Dünya Endüstriyel Tasarım Gününün, bizleri farklılıkları kutlayarak birleştirmesini umuyoruz. Bu tema ile tasarımcıların mevcut duruma meydan okumalarını, küresel ölçekte daha çeşitli ve daha kapsayıcı çalışmalara katkı koyacak eylemlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
26-27 Haziran tarihlerinde sanal platformlarda gerçekleştireceğimiz çalıştay, sergi ve panel etkinlikleri ile tasarımcı, akademisyen ve öğrencileri biraraya getirerek, bu temayı tartışmayı ve tasarımın toplumu ve kültürü iyileştirici gücünü ortaya koymayı planlıyoruz.

DIVERSITY
World Industrial Design Day 2021: Let’s Talk Diversity
Observed annually on 29 June, World Industrial Design Day celebrates and recognizes the power of design to strengthen economic, social, cultural, and environmental development around the world. This year, we’ll be addressing a broad spectrum of topics under the theme of diversity in design throughout the entire month of June.
For the design community, in a world that is increasingly interconnected, this long-awaited shift in the conversations about representation and inclusion is today more relevant than ever. It means pushing ourselves to understand and recognize the individual differences that make our needs unique as it pertains to issues of race, ethnicity, gender, sexual orientation, age, physical abilities, socio-economic status, as well as religious, political or other ideologies.
Ironically, this World Industrial Design Day, diversity is the word that we hope will unify us as we aim to encourage designers around the globe to reflect on the actions we can all take to challenge the status quo and contribute to a more diverse and inclusive industry.