Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu; endüstriyel tasarımcıların Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, TMMOB içerisinde meslek tanımının yapılması, Mimarlar Odası içerisinde mevcudiyetlerinin somutlaştırılması ve odalaşma yönünde örgütlenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile  kurulmuştur.