46. DÖNEM 2. MERKEZ DANIŞMA KURULUNDA MİMARLAR ODASI ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR KOMİSYONU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEĞE YÖNELİK MEVZUAT ÇALIŞMALARI SUNULDU

Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu tarafından hazırlanan “Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Kılavuz” ve “Ulusal Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönergesi” 21 – 22 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da Mimarlar Odası Genel Merkezinde düzenlenen 46. Dönem 2. Merkez Danışma Kurulunda Komisyon Başkanı Gülay Hasdoğan tarafından sunuldu.

Mimarlar Odası 46. Olağan Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda; endüstriyel tasarım mesleğinin kamu adına düzenlenmesi için meslek tanımı, mesleki hizmet, asgari ücretlendirme, meslek etiği, yarışmalar, akreditasyon ve benzeri konularda mevzuat eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılması benimsenmişti. Bunun üzerine, “Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu” oluşturularak çalışmalarına başlamış; Komisyona iletilen Genel Kurul Kararı ile belirlenen çalışma konuları yapılan toplantılar ile değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalar 14-15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Danışma Kurulu’na sunulmuştu. 46. Dönem çalışmaları kapsamında bugüne kadar Komisyon üyeleriyle 6 toplantı düzenlenmiş; ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de endüstriyel tasarım mesleği mensuplarıyla geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilmişti.

Endüstriyel tasarım mesleği mensuplarının mesleği icra ederken benimsemeleri önerilen ortak değerlerin ve ilkelerin geliştirilmesi, bu değerlerin meslektaşlar arasında yaygınlaşarak benimsenmesi amacıyla, mesleki davranış kuralları yönetmeliği hazırlanması, Komisyonun öncelikli çalışmaları arasında yer aldı. Endüstriyel tasarım mesleki davranış kuralları yönetmeliği için, 2018 yılı bahar döneminde ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisansüstü öğrencilerle kapsamlı bir çalışma yapılmış, dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler analiz edilmiş, sekiz ana başlık oluşturulmuş ve bu başlıkların her biri için taslak içerikler geliştirilmişti. İlgili paydaşların ve meslektaşların katılımına açık toplantılar düzenlenerek taslaklara ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda “Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Kılavuz” oluşturulmuştur. Bu kılavuzun başında meslek tanımına, uygulama alanları ve hizmet türlerine de yer verilmiştir.

Genel Kurul Kararı ile belirlenen çalışma konuları arasında bulunan yarışmalar ile ilgili olarak da; nitelikli proje elde etmenin ve toplumun bu hizmetlere erişiminin sağlanmasının en doğru yöntemi olan yarışmalar alanındaki mevzuat eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılması Komisyon tarafından benimsendi. Bu çerçevede; Mimarlar Odası bünyesinde mesleki örgütlenmesi sürdürülen Endüstri Ürünleri Tasarımı meslek alanında yapılacak yarışmalara dair kuralların Yönerge ile düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü ve “Ulusal Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönergesi” hazırlandı.

“Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Kılavuz” için tıklayınız.
“Ulusal Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönergesi” için tıklayınız.